यारहो (गझल)

जाहलो मी बघा बावरा यारहो
साजणीचा असा चेहरा यारहो
येतसे मंदिरी रोजच्या पैठणी
शाल आईसही पांघरा यारहो
ही बघा चालली पावले वाकडी
ह्या घराला कुठे उंबरा यारहो ?
सोडुनी पाखरे दूर गेली नभी
पोरका जाहला पिंजरा यारहो
"खेचुनी पाय तू ध्येय गाठायचे"
बोलली अंतरी, 'मंथरा' यारहो
● विश्वजीत दीपक गुडधे,
अमरावती.

Vishwajeet Gudadhe

Poet, Lyricist